[FEMINISMOS] proxecto cooperación

Caras, 
enviío a info do proxecto de cooperación de implicadas no desenvolvemento na india por se fose de interese para algunhas d vós, q o prazo remata mañá.
bjs lilás desde Valença

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "feminismos.acampadaobradoiro" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to feminismosacampadaobradoiro+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

0 Response to "[FEMINISMOS] proxecto cooperación"

Postar um comentário